Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Aşçılık

 1.Dönem Ders Programı 

     Türk Dili I

       Öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini, isleyiş kurallarını, örnekleriyle göstermek ve okuduğu, dinlediği bir metni ya da izlediği bir programı doğru olarak anlayabilmesini sağlamaktır. Yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla söz dağarcığını geliştirmek;, yazım (imlâ) kurallarına uyma, bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme becerisini kazandırmak ayrıca duygularını, düşüncelerini, gözlemlerini, yaşantılarını, doğru ve etkili olarak anlatma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır 

    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarihsel dönem ve koşullar hakkında bilgi vermek, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması, Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı öncesi çalışmaları, Kurtuluş Savaşı, Lozan Anlaşması ve Cumhuriyetin İlanı vb. yakın tarihimizde meydana gelen olaylar hakkında bilgiler aktarılacaktır.

    Yabancı Dil I

        Öğrenciler temel düzeyde, okuduklarını anlayabilecek ve yazma becerisini kazanabilecek, konuşulanları anlayabilip sözlü karşılık verebilmeleri amaçlanmaktadır.

    Beslenme İlkeleri

        Yeterli ve Dengeli Beslenme, Karbonhidrat, lipit ve proteinler, Sindirim ve besin öğeleri metabolizmasına etki eden hormonlar ve enzimler, Beslenme bilgi sitemleri programlarını kullanabilme, Enerji alım ve harcamasını değerlendirebilme, Beslenmede suyun önemi, Elektrolit ve asit-baz dengesi, Minerallerin emilimi, metabolizması ve görevleri hakkında detaylı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

   Mutfak Hizmetleri Yönetimi

        Mutfak yönetimi, mutfak planı ve fiziksel özellikleri, mutfak malzemeleri ve sanitasyon Organizasyon ve görev tanımlarını, yönetimin temel prensipleri ve hedeflerini, mutfak yönetimi ilkelerini, mutfak planı ve fiziksel özelliklerini, araç gereç temizliğini, gıda zehirlenmelerinde ve özel durumlarda ilk yardımı, kalori hesaplamaları yapılmasını gıda maddelerinin gruplandırılmasını, üretim maliyetlerini ve üretim aşamalarını açıklamak dersin içeriğini kapsamaktadır.

  Temel Hukuk

   Hukukun temel kavramları, toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının çeşitleri, hukuk kurallarının yorumu ve uygulanması, hukuki olaylar, fiiller ve işlemler, anayasa hukuku dersin içeriğini kapsamaktadır.

Mutfak Tarihi ve Kültürü

        Türk Mutfağının şekillenmesinde rol oynayan Göçebe Türklerin Anadolu’ya göçmeleriyle başlayan Osmanlıyla gelişip şekillenen daha sonraları ise roma ve Bizans imparatorlundan etkilenen mutfağımız kendini geliştirerek şimdiki halini almıştır. Bu dersin amacı Türk mutfağının gelişme sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaktır.

Seçmeli ders 1

Seçmeli ders 2

Seçmeli ders 3

Seçmeli ders 4

Seçmeli Ders Havuzu 1. Turizm ekonomisi
 2. Sektör uygulamaları I
 3. Ticari matematik
 4. Bilgi ve iletişim teknolojisi
 5. Araştırma yöntem ve teknikleri I
 6. Sektöre giriş I

2. Dönem Ders Programı

Türk Dili II

        Bu dersin içeriği, doğru yazma, doğru anlatma, güzel konuşma, kendi dilini, tarihini ve kültürünü tanımayı kapsamaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

        Cumhuriyetin kökleşmesi için yapılan devrimler ve batılılaşma çabaları, demokrasinin unsurlarını ve kaynaklarını ele alarak daha iyiye götürme çabası hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Yabancı Dil II

        Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

Konukla İletişim 

        Bu derste konukla iletişimi sağlamak ile ilgili  yeterliklerinin kazandırılması, iletişim araçlarını kullanmak, etkili iletişim kurmak, olağan dışı durumlara göre davranmak, Konuklarla iletişimi sağlama konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Menü Planlama

        Menü tanımı ve temel kavramlar, menü çeşitleri, menü planlama ile ilgili kavramla menü planlama ve hazırlama ilkeleri, yemek kalorisi hesaplama, yaşam dönemlerine göre menü planlama menü kartı hazırlama dersin içeriğini kapsamaktadır.

Restoran İşletmeciliği

        Yiyecek-İçecek sektöründe profesyonel işletmeci olarak çalışmak isteyen veya restorant-cafe açmak ve işletmek isteyen kişiler için tasarlanmış bir programdır. Bir restoranın ön ve arka bölümlerinin planlaması ve yönetimi, restoranın kurulusundan işletmeye alınmasına kadar geçen süreçte izlenmesi gereken prosedürler gibi konularda profesyonel beceriler edindirmeye yönelik bir eğitim programı verilir. Mutfak planlaması, mutfak için doğru ekipman seçimi, mutfak terminolojisi, yer ve konsept seçimi, maliyet kontrolü, satın alma, pazarlama, personel seçimi ve eğitimi, hizmet standardı oluşturma vb. konularda alanında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Endüstriye Dayalı Eğitim 

        Öğrencinin meslek yüksekokulunda edindiği bilgi ve becerileri iş hayatında uygulamaya koymalarına olanak sağlamak için organizasyon ve staj yerini tanımak; gıda kalite kontrol ve analizi programının amacına yönelik genel teçhizat ve gereçlerinin tanınması, kullanılması ve teorik bilgilerini uygulamaya koymalarına olanak sağlamak amacı ile pratik çalışmalar yapmak.

Seçmeli ders 5

Seçmeli ders 6

Seçmeli ders 7

Seçmeli ders 8

Seçmeli ders 9

Seçmeli Ders Havuzu 1. Gıda ve personel hijyeni
 2. Sektör uygulamaları II
 3. Mutfak çeşitleri
 4. Mutfakta kalite yöntemleri
 5. İlk yardım
 6. Araştırma yöntem ve teknikleri II
 7. Sektöre giriş II

3. Dönem Ders Programı

Pişirme Yöntemleri

        Mutfağın hiyerarşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki çalışanların iş ve görev tanımları. Garnitür, çorba, yumurta, soğuk mutfak, pastane, kasaphane, yerel mutfak, doğrama teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Gıda Muhafaza Yöntemleri

        Beslenme değerine göre gıda maddelerinin sınıflandırılması, gıda maddelerinin gruplandırılması, gıda maddelerinin özellikleri ve yüzde olarak dağılımı, yararlı ve zararlı bakteriler, mikroorganizmalar, besin kaynaklı zehirlenmeler, gıda muhafaza yöntemleri, konserve, süt, tahıl, et ve et ürünleri, meyve ve sebze teknolojileri, gıda katkı maddeleri konularından oluşmaktadır.

Maliyet Kontrol

        Maliyet kontrolü, maliyet, harcama ve gider kavramları, 
maliyet sitemlerini ve maliyet kontrolü açısından işleyişi, yiyecek içecek işletmeleri ve yiyecek içecek işletmelerinde üretim süreçlerini, satın alma, teslim alma, depolama, depodan çıkarma, üretim ve satış aşamalarında yapılması gereken kontrol işlemleri ve bunların süreçleri,
standart sapma analizlerini ders içeriğini kapsamaktadır.

Gıda Mevzuatı

        Gıda mevzuatı ve gıda düzenlemeleriyle ilgili temel bilgiler ders içeriğini kapsamaktadır.

Yiyecek İçecek Servisi I

        Kahvaltı servis metotları, restorandın uygulanacak servis metotları, bardaki servis metotları, sos araç-gereçleri, sos çeşitleri, banketin servis şekli, kahvaltı kuveri ve büfesi, kahvaltı çeşitleri, servisi ve servis kapanışı, soğuk ve sıcak başlangıçlar servisi, hamur işleri ve salatalar, ana yemek, meyve ve tatlı servisi hakkında uygulamalı olarak eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Seçmeli ders 10

Seçmeli ders 11

Seçmeli ders 12

Seçmeli ders 13

Seçmeli Ders Havuzu 1. Mesleki yabancı dil I
 2. Yöresel mutfaklar
 3. Çevre koruma
 4. Tatlı yapım teknikleri
 5. Protokol ve sosyal davranış kuralları
 6. Girişimcilik

4. Dönem Ders Programı

Pişirme Yöntemleri II

        Ön hazırlıklar, ızgara et yemekleri, buharda pişirme, az yağda pişirme, sığ yağda pişirme ve hazırlık yöntemleri, derin yağ- bol yağda pişirme,  yiyecekleri 80-90 derecede ısınmış suda pişirme, yiyecekleri braising pişirme, etleri füme pişirme, fırında pişirme vb. Pişirme yöntemleri derste uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 Soğuk Mutfak

        Soğuk sos ve marinalar, Salatalar, mezeler, ordövrler, Soğuk ve sıcak tost, sandviçler, Soğuk çorbalar, Zeytinyağlılar, Soğuk büfe, Tabak ve büfe dekoru uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktır.

Dünya Mutfakları

        Osmanlı saray mutfağı yemekleri, Asya mutfağı, Akdeniz mutfağı,  orta ve Kuzey Afrika mutfağı,  Avrupa mutfağı, yeni yemek reçetesi tasarlama, yeni yapılan yemeği tadıma sunma ders içeriğini kapsamaktadır.

 Yiyecek İçecek Servisi II

        Bu dersle öğrencilere, uluslararası servis metotlarını uygulamak, kahvaltı servisi yapmak/yaptırmak, sosları servise hazırlatmak, yemek gruplarının servisini yaptırmak, vip konuklarla ilgilenme yeterliliği kazandırmak ders içeriğini kapsamaktadır.

Dosyalama ve Arşivleme

        Dosyalama ve arşivleme teknikleri dersi mesleğin temel derslerinden birisidir. Çünkü bir büronun işlevi, bilgi toplamak, biriktirmek, işlemek, ilgili kişilere iletmek ve beklemesi gereken bilgileri dosyalamaktır. Bilgi taşıyan belgeleri dosyalamak ve gerektiğinde ulaşabilmek, yöneticilerin etkin karar almaları ve örgütlerin yaşamaları açısından önem taşır.Dersin amacı, edinilen bilgileri doğru ve düzgün bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Seçmeli ders 14

Seçmeli ders 15

Seçmeli ders 16

Seçmeli Ders Havuzu 1. Mesleki yabancı dil II
 2. Gösteri servisi
 3. Güzel ve etkili konuşma
 4. İş sağlığı iş güvenliği
 5. Meslek etiği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı