Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Aşçılık

Tümü Aşçılık Programı

Bir toplumda sosyo-kültürel ve ekonomik seviye arttıkça, insanların yemeklerden beklentileri de artmaktadır. Beklentilerin karşılanması için ise  yiyecek içecek işletmelerinde artış meydana gelmektedir. Böylece artan talepleri karşılama, müşteri memnuniyeti, kalifiye personel ihtiyacı, etkili sunum ve işletmelerin kendilerine özgü yemekleri ortaya çıkarmak istemesi gibi unsurlar giderek daha da önem kazanmaya başlamaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde en önemli çalışma alanı mutfaktır. İşletme için mutfaktan çıkan yemeklerin müşteri üzerinde olumlu etki bırakması önem arz etmektedir. Burada devreye aşçılar girmektedir. Fakat aşçılık sadece yemek yapmaktan ibaret değil, aynı zamanda geliştirilmesi ve yönetilmesi gereken de bir alandır. Zengin bir mutfağa sahip olan ülkemizin bu noktada gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, kendi millî lezzet geleneğine vâkıf ve dünya mutfağını da yakından takip eden, uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelikte personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Üniversitemiz de, bir taraftan geniş bir yelpazede hazırlanmış ders programı ile  bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte, birikimli, donanımlı ve kalifiye aşçılar yetiştirmeyi amaçlarken, diğer taraftan da  öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine ve ufuklarını açmalarına yardımcı olarak, onlara iyi bir gelecek hazırlamayı hedeflemektedir.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı